Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền cho User thuộc HR Department

Ảnh đại diện
Anh Lý

Xin chào!

Mình muốn hỏi về cách phân quyền cho User (là nhân viên trong phòng HR) để cho User này có thể Create/Modify Ngày Phép cho tất cả nhân viên trong Công ty

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Bài trả lời tốt nhất

Ý bạn là Yêu cầu nghỉ của nhân viên (hr.holidays) hay là cái gì?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ