Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền cho User để User thuộc 2 phòng ban trong Cty

Ảnh đại diện
Anh Lý

Xin chào!

Mình muốn hỏi: Trong Odoo, làm cách nào để phân quyền cho 1 User có thề thuộc 2 phòng ban???
(ví dụ: user A là Manager của phòng ban HR và cũng thuộc phòng Management do Director quản lý)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.