Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền cho POS user để hệ thống tự động tạo bút toán giảm tồn kho tăng chi phí trong sổ kế toán

Hi anh, nhờ anh hỗ trợ case như sau: Bên em bán hàng sử dụng user được phân quyền để bán hàng (pos) mà không được phân quyền vào nhóm inventory manager hay inventory user. Mỗi khi đặt lệnh bán ngoài POS, hệ thống không tự động tạo ra bút toán (dr: 632; cr;156) trong account entries mà phải vào validate từng cái stock move thì nó mới post cái stock journal vào account entries. Quy trình bên em lại không thể để user bán hàng có quyền inventory manager đươc. Nhờ anh tư vấn xem mình giải quyết cái case này ntn?

Phân quyền cho POS user trong ERP

Phân quyền cho POS user trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ