Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền cho Group???

Ảnh đại diện
Anh Lý

XIn chào,

Hiện tại mình có 2 Group: HR và TP(trưởng phòng) và 2 field A & B.

Mình muốn user trong Group HR khi Login sẽ chỉ xem dc Field A và user của Group TP chỉ xem được field B thì mình phải xử lý ntn???

Mong được các bạn gíup !!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Trên form view bạn khai báo như sau

<field name="field_a" groups="module_name.group_a" />
<field name="field_b" groups="module_name.group_b" />
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.