Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền cho Group???

Ảnh đại diện
Anh Lý

XIn chào,

Hiện tại mình có 2 Group: HR và TP(trưởng phòng) và 2 field A & B.

Mình muốn user trong Group HR khi Login sẽ chỉ xem dc Field A và user của Group TP chỉ xem được field B thì mình phải xử lý ntn???

Mong được các bạn gíup !!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Trên form view bạn khai báo như sau

<field name="field_a" groups="module_name.group_a" />
<field name="field_b" groups="module_name.group_b" />
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ