Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Phân quyền calendar

Ảnh đại diện
nghia

Các bác cho em hỏi khi bên em sử dụng tạo calendar và invite nhiều người follow thì bị như vậy. Fix lỗi này sao các bác?

AccessError

The requested operation cannot be completed due to security restrictions. Please contact your system administrator.

(Document type: calendar.event, Operation: read)
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Nếu bạn không cho mọi người biết khi nào/vào đâu thì gặp lỗi này thì chắc kho có ai giúp bạn được rồi. Để mình thử bắt bệnh qua sợi tơ xem sao :D

Về phân quyền tổng quát thì trong ERPOnline chỉ có 2 chỗ liên quan đến phân quyền:

  1. Khi tạo người dùng và phân cho họ vào Group
  2. Định nghĩa Group
Ngoài ra, ngày mới sử dụng, mình hay bị báo lỗi an ninh (security restriction) như của bạn bạn khi mình gửi/add follow user A vào một tài liệu (ví dụ hóa đơn) , nhưng user này lại ko có quyền xem tài liệu đó thì khi họ cố xem, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo như vậy.
Vậy nên bạn thử kiểm tra xem cái event bạn tạo đã đưa những user bị báo lỗi vậy vào danh mục attendee chưa hay mới chỉ add follow?
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Khi nào thì bạn gặp lỗi này? Bạn có thể chụp màn hình gửi lên đây được không?
Về cơ bản thì cái này không phải lỗi phần mềm mà do sự phân quyền. Bạn đang truy cập vào một bộ dữ liệu event của calendar mà bạn không có quyền xem.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi Nghĩa,

Trong phần mềm có 1 rules có tên: Own events. Rule này chỉ cho những người là attendee của event được phép truy cập. Nếu thông báo lỗi đó xuất hiện khi mọi người truy cập vào inbox thì có nghĩa là hệ thống đã gửi một messaging cho người đó để thông báo về việc tham gia event nhưng họ lại không phải là attendee của event đó.

Theo suy đoán của mình, có thể bạn đã add follow mọi người vào event nào đó => hệ thống sẽ gửi messaging để thông báo về việc follow vào inbox của mọi người, nhưng trường attendees trong event đó lại không có tên của họ. Nên khi người dùng truy cập vào Inbox, gặp messaging thông báo trên, hệ thống không cho truy cập vào event và hiện thị ra thông báo về quyền truy cập.

Nếu thực sự bạn gặp lỗi như vậy thì bạn chỉ viêc add mọi người vào trường attendees của event là xong. Đồng thời, lần sau bạn nên đi theo đúng quy trình của phần mềm: Add attendees => hệ thống sẽ tự động add follow và gửi messaging thông báo đến từng người.

Hy vọng giúp được bạn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nghia
Best Answer

add chỗ nào anh?
khi mọi người click vào tab messaging inbox thì bị như vậy đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có thể Nghĩa rơi vào trường hợp mà bác Coffee One nói. Thử add những user gặp cảnh báo an ninh đó vào danh mục attendee của event đó xem sao.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nghia
Best Answer

Nó chỉ báo vậy thôi à phân quyền chỗ nào vậy chỉ mình với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.