Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền bán hàng chỉ xem dữ liệu thì không tạo được đơn hàng

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Phân quyền bán hàng chỉ xem dữ liệu thì không tạo được đơn hàng. Mong mọi người hỗ trợ ạ,

Không tạo được đơn hàng trong hệ thống ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Bạn vào nhòm" Chỉ xem dữ liệu", phần quy tắc, vào quy tắc "Personal Order", tích vào ô cho phép tạo đơn hàng (hình đính kèm). Vậy là xong.

Không tạo được đơn hàng trong hệ thống ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ