Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền Bán hàng/ Chỉ xem dữ liệu của mình không tạo đc báo giá?

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Cho em hỏi với ạ
Sao em Phân quyền Bán hàng/ Chỉ xem dữ liệu của mình lại không tạo được báo giá ạ.
Nối báo truy cập bị từ chối.
Cho em hỏi không biết để cấu hình cho một người tạo được đơn hàng cần những quyền gì ạ

Phân quyền tính năng Bán hàng trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Nguyễn Đức Chung viết:

Cho em hỏi với ạ
Sao em Phân quyền Bán hàng/ Chỉ xem dữ liệu của mình lại không tạo được báo giá ạ.
Nối báo truy cập bị từ chối.
Cho em hỏi không biết để cấu hình cho một người tạo được đơn hàng cần những quyền gì ạ
Có thể bạn đã sửa lại nhóm phân quyền mặc định nên nó bị như vậy. Bạn có thể nâng cấp lại module Bán hàng để Odoo reset lại phân quyền cho module này.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.