Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phần Nhân Sự

Ảnh đại diện
Truc

Dear anh, chị,
Tôi đang phụ trách phần Nhân Sự có 1 số thắc mắc mong được hỗ trợ giải đáp. Đầu tiên là việc thống kê các ngày nghỉ của Nhân viên. Khi vào Hồ sơ Nhân viên, tôi có thể xem được Nhân viên đó còn lại bao nhiêu ngày nghỉ trong phần HR setting, tuy nhiên tôi không có sự thống kế nhân viên đó đã nghỉ bao nhiêu ngày (Tôi sẽ xem phân này ở đâu?) Ở phía trên đầu có 4 ô vuông: Ngày nghỉ, Đánh giá,Hợp đồng,Phiếu lương. Tuy nhiên con số nhảy ở ô Ngày nghỉ vì sao không thể hiện số ngày đã nghỉ mà là số lần xin nghỉ.
Mong được sự hổ trợ sớm
Thanks and Best Regards

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bạn Trúc

Bạn sử dụng 2 menu như bạn Đạt đã nói ở trên (đính kèm là 2 hình ảnh tương ứng với 2 menu này). Ngoài ra bạn có thể kết hợp thêm chức năng tìm kiếm nâng cao, lọc (filter) và nhóm (group by).

Thân ái!

 Thống kê các ngày nghỉ của Nhân viên trong hệ thống ERP

 Thống kê các ngày nghỉ của Nhân viên trong hệ thống ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Hi Truc,

Với nhu cầu của bạn, bạn có thể xem tại 2 menu sau:

    *Nhân sự / Ngày nghỉ / Tóm tắt ngày nghỉ. *Báo cáo / Nhân sự / Phân tích ngày nghỉ.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.