Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phần Mềm ODOO-Mua CCDC

Ảnh đại diện
Hoai

Cho mình hỏi khi mà mua công cụ dụng cụ thì vào đâu để hạch toán và để làm thế nào để theo dõi dc tồn kho
vào hóa đơn mua hàng tạo hay sao???

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ