Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phần mềm kế toán ODOO về phần theo dõi công cụ dụng cụ vào tài sản cố định

Ảnh đại diện
Hoai

Cho mình hỏi về phần mềm ODOO
Khi mà mua công cụ dụng cụ về nhập kho thì vào hóa đơn mua hàng để tạo hóa đơn nhưng để theo dõi tồn kho xem là công cụ đó ở chi nhánh nào thì khi nhập từ hóa đơn mua hàng có link sag bên tồn kho không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Để quản lý tồn kho hàng hóa nói chung avf công cụ nói riêng, bạn cần sử dụng module Mua hàng để xử lý dữ liệu. Khi đơn hàng mua xác nhận, phần mềm sẽ tạo cho bạn hóa đơn và phiếu nhập kho tương ứng (với địa điểm kho bạn chọn nếu cầu hình đa địa điểm).

Nếu bạn chỉ nhập ở hóa đơn sẽ không có liên kết gì với kho bạn nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ