Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân loại tài khoản

Mình thấy tài khoản được phân loại thành 2 loại là View và tài khoản thông thường. Trong đó View thường là tài khoản cha, và không cho phép hạch toán vào đó. Các tài khoản con là các tài khoản chi tiết và được phép hạch toán.
VD: Tài khoản cha: 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn (View - chỉ xem) có hai tài khoản con (thông thường) là 12811 - Tiền gửi có kỳ hạn: ngắn hạn và 12812 - Tiền gửi có kỳ hạn: dài hạn.
- Tuy nhiên ở một số trường hợp khác tương tự thì tài khoản cha vẫn được thiết lập là tài khoản thông thường. VD: TK 242; 138; TK156; 2111…. và rất nhiều ạ.
Vậy mình có nên tự ý chuyển các tài khoản cha đó thành loại View hay không? Hay các bạn xem xét và nếu thấy cần phải thiết lập lại cho đúng và thống nhất cho toàn hệ thống thì phát hành một bản nâng cấp ạ.
Mình nghĩ điều này cũng cần thiết để tránh cho kế toán viên hạch toán vào tài khoản cha.
Trân trọng.

Phân loại tài khoản Kế toán trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Về trường hợp này em xin giải thích như sau: mặc định cách hành xử của phần mềm là không cho phép định khoản vài tài khoản View. Tuy nhiên, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam trong ERPOnline hỗ trợ theo cả QĐ 48, 15 và TT 200, việc này giúp cho người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi chế độ kế toán doanh nghiệp mà không cần can thiệp vào mã nguồn.
Để đáp ứng được cả 2 QĐ và TT trên thì đôi khi những tài khoản cha vẫn cần được định khoản. Ví dụ: tài khoản 242: ở QĐ 15 hoặc TT 200 thì có tài khoản con nhưng với QĐ 48 thì không có tài khoản con. Do đó, về mặt tổng quát, tài khoản 242 vẫn là cha nhưng không phải là View, để trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng QĐ 48 thì vẫn có thể định khoản vào được. Đấy là lý do vì sao đôi khi anh gặp những tài khoản cha nhưng không phải là view.

Thân ái!

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Uk. Thanks!

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.