Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân chia đơn vị làm việc của các workcenter

Ảnh đại diện
Trần Liên Trà

Các anh chị cho em hỏi, các work center ko được gắn với đơn vị nào ạ? Em định cấu hình cho 1 vài workcenter thuộc xưởng A, 1 vài workcenter thuộc xưởng B của của đơn vị, nhưng ko tìm thấy chỗ nhập đơn vị của các workcenter

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Work Center là một đối tượng trừu tượng chứ nó không thể gắn cố định với xưởng vật lý ngoài thực tế. Rất nhiều các work center được hình thành từ các nguồn lực bởi các xưởng khác nhau. Về bản chất thì work center không có quan hệ với các bộ phận, phòng ban.
Để vận dụng, bạn cần gạt bỏ ý tưởng nó gắn với một bộ phận, phòng ban, hay một phân xưởng nào đó. Hãy nhận thức nó theo khái niệm "Work center đại diện cho một đơn vị sản xuất trừu tượng có năng lực làm thay đổi nguyên vật liệu thô thành sản phẩm khác"

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.