Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Phân cấp phần hành kế toán cho từng user

Mọi người cho em hỏi với là muốn phân quyền cho từng user theo phần hành thì làm như thế nào với ạ.Em muốn phân quyền cho các user theo phần hành kế toán như kế toán TSCD,Kế Toán Tiền,Kế Toán Công Nợ,Kế Toán Tổng Hợp,Kế Toán Kho…để quản lý theo công việc của phần hành đó.
Ở cái chỗ phân quyền cho user thì em thấy nó chung chung quá,có cách nào phân quyền chi tiết không được ạ
và Phân quyền cho phòng ban-nhân sự của cty đó để đảm bảo thống nhất công việc được không ạ
em xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bạn tạo các User Group tương ứng với từng phần hành và phân quyền cho các Group này trên các view và field tương ứng.

Thao tác như sau:
Vào Settings => Groups để tạo Group mới. Sau đó làm theo hướng dẫn trên form. Bạn cần tìm hiểu thêm về các đối tượng sử dụng trong phần mềm để có thể phân quyền phù hợp.

Mình đính kèm đây minh họa về việc phân quyền cho group Accounting & Finance / Accountant

 Phân cấp phần hành kế toán cho từng user

 Phân cấp phần hành kế toán cho từng user

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Với mỗi Group bạn có thể thiết lập quyền Tạo, Đọc, Ghi và Xóa trên từng Đối tượng. Bện cạnh đó bạn cung có thể thiết lập Group nào được phép truy cập vào menu nào bằng cách sử dụng Thiết lập / Giao diện người sử dụng / Menu Items và tìm đến menu cần thiết lập sau đó add/remove group. Tuy nhiên đó là những quyền chung cho cả Group, trong trường hợp bạn muốn thiết lập một quy tắc đặc thù (ví dụ: Group Kế toán viên chỉ nhìn thấy Hóa đơn do mình phụ trách) bạn cần thiết lập Access Rules cho Group đó. Để tham khảo cách thức hoạt động của Access Rules bạn truy cập vào Thiết Lập / Bảo mật / Record Rules, trong đó hệ thống đã có sẵn rất nhiều Rules. Tất nhiên, việc này đòi hỏi bạn phải có chút kiến thức về IT cũng như sự hiểu biết về các Đối tượng trong ERPOnline.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.