Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân bổ Landed cost -PP AVC lô hàng

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Team,
Trường hợp lô hàng về nhập ngày 01 tháng 3 : 100 sp và cũng có phát sinh xuất bán 10/03 : 20 sp
Các chi phí lô hàng nhập về này nhận chậm hơn vào cuối tháng 20/03
Vấn đề đặt ra các chi phí này phân bổ vào lô hàng này có được phân bổ cho 100 sp nhập vào không theo PP bình quân ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chào anh,

Odoo có tính năng hỗ trợ phân bổ và sinh bút toán bù khi hàng đã cuất khỏi kho. Nghĩa là nếu landed cost được ghi nhận vào lô hàng nhập sau khi một phân fhoawcj cả lô đã được bán cho khách hàng thì tự sinh bút toán bù trừ cho phần phân bổ thêm này:

Nợ 632; giá trị phân bổ thêm 1 đơn vị * số lượng đã bán
Có 156: giá trị phân bổ thêm 1 đơn vị * số lượng đã bán

Vậy nên anh cứ dùng tính năng landed cost và tìm đúng đến picking nhập hàng là được. Tuy nhiên, sử dụng tính năng này anh dùng phương pháp FIFO nhes!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ