Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân bổ Landed cost

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Dear admin,
Về phân bổ landed costs vào giá gốc lô hàng nhập bên mình đang ko rõ tại sao Odoo không hỗ trợ cho phương pháp định giá hàng tồn kho bình quân gia quyền (AVC) và chỉ hỗ trợ theo phương pháp FiFo ?
Trong phần training của T.V.T thì chưa rõ lắm tại sao như vậy và có giải pháp để dùng phương pháp AVC không ?
Trong hình đính kèm mình có phân bổ theo FiFo nhưng ko biết giá trị cập nhập vào hàng tồn hay chưa ?
Nhờ admin hỗ trợ giúp , thanks nhiều

Phân bổ Landed cost trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Bài trả lời tốt nhất

Dear anh Nhật,

Em xin giải đáp các thắc mắc của anh như sau:

1. Về phân bổ landed costs vào giá gốc lô hàng nhập bên mình đang ko rõ tại sao Odoo không hỗ trợ cho phương pháp định giá hàng tồn kho bình quân gia quyền (AVC) và chỉ hỗ trợ theo phương pháp FiFo ?
Trong phần training của T.V.T thì chưa rõ lắm tại sao như vậy và có giải pháp để dùng phương pháp AVC không ?

- Đây là hạn chế của Odoo 11 không hỗ trợ tính năng phân bổ landed costs theo phương pháp AVC.
- Nếu anh nâng cấp lên Odoo 13 thì sẽ có tính năng này.

2. Trong hình đính kèm mình có phân bổ theo FiFo nhưng ko biết giá trị cập nhập vào hàng tồn hay chưa ?
- Sau khi xác nhận Landed Cost, anh có thể vào Menu Kho/Báo cáo/ Định giá tồn kho để xem kết quả đã được phân bổ hay chưa.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ