Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

Phân biệt nhóm sản phẩm và biến thể của sản phẩm

- Theo mình được biết, nhóm sản phẩm sử dụng để tiện định khoản, quản lý kho… cho các sản phẩm (Các sản phẩm có cùng tính chất này thì nhóm chung vào đó), không cần định khoản riêng cho từng sản phẩm.
- Vậy Các biến thể của sản phẩm là gì, có tác dụng gì?
Ví dụ: Mình có mặt hàng là mũi khoan, gồm mũi 6, mũi 8, mũi 12…. vậy thì để cùng nhóm hay là để thành các biến thể của mặt hàng mũi khoan.
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,
Trong ERPOnline, biến thể sản phẩm được sử dụng để mô tả các sản phẩm cùng loại nhưng có một số đặc tính khác nhau. Để minh họa, mình đưa ra một số ví dụ như sau:

Ví dụ 1:

  1. Sản phẩm iPhone 5S có màu trắng và màu vàng, có phiên bản 16GB, 32GB. Như vậy, iPhone 5S sẽ có 4 biến thể: vàng + 16GB, vàng + 32GB, trắng + 16GB, trắng + 32 GB.
  2. Sản phẩm iPhone 6 Plus có mày trắng và màu vàng, lại có phiên bản 16 GB, 64GB, 128GB. Như vậy, iPhone 6S có 6 biến thể: vàng + 16GB, vàng + 64GB, vàng + 128GB, trắng + 16GB, trắng + 64GB, trắng + 128GB.

Vì nhiều đặc tính giống nhau (thương hiệu, cách thức định khoản, tính chất bán/mua, v.v.) nên có thể cho nó vào một nhóm gọi là iPhone chẳng hạn.

Ví dụ 2:
Bạn là một doanh nghiệp chuyên doanh quần áo. Bạn có thể có sản phẩm là áo sơ mi nam. Sản phẩm này sẽ có thể có các biến thể: màu sắc, size. Ví dụ:
Áo sơ mi dạ hội có phiên bản màu trắng, màu xanh da trời. Nó cũng có các size khác nhau (L, M, S, v.v.) để phục vụ các khổ người khác nhau.

Ví dụ 3:
Mũi khoan của bạn thì tùy tính chất và chủng loại, bạn có thể phân thành các biến thể khác nhau. Nếu bạn chỉ có vài mũi khoan, bạn có thể tạo một sản phẩm là mũi khoan với biến thể: khoan gỗ, khoan tường, khoan kim loại, cỡ 6, cỡ 8, cỡ 12.

Tuy nhiên, trường hợp sau thì buộc phải tách sản phẩm:
Bạn có Mũi khoan gỗ cỡ 6, cỡ 8, cỡ 12, mũi khoan bê tông cỡ 10, 20, 30. Những mũi khoan này không thể gộp vào một sản phẩm. Giả sử ta gộp nó lại thành sản phẩm Mũi khoan, ta sẽ tạo biển thể kiểu có 2 giá trị là khoan gỗ và khoan bê tông, biến thể cỡ có 6 giá trị là 6,8,12,10,20,30. Do đó, hệ thống nó sẽ tạo 12 biến thể: Khoan gỗ cỡ 6, khoan gỗ cỡ 8, khoan gỗ cỡ 12, khoan gỗ cỡ 10, khoan gỗ cỡ 20, khoan gỗ cỡ 30, khoan bê tông cỡ 6, khoan bê tông cỡ 8, khoan bê tông cỡ 12, khoan bê tông cỡ 10, khoan bê tông cỡ 20, khoan gbê tông cỡ 30.
Rõ ràng, bạn đâu có khoan gỗ cỡ 10, 20, 30, bạn cũng đâu có khoan bê tông cỡ 6, 8, 12???

Hy vọng các ví dụ trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn. Chúc vui!
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thanks.
Vậy là nên dùng biến thể của sản phẩm khi sản phẩm có cùng một đặc tính nào đó mà có các thông số cụ thể khác nhau: Vd: kích cỡ, màu sắc, dung lượng...
Cảm ơn bạn.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.