Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Pentaho report

Ảnh đại diện
david

Chào ACE,
Do mò không ra webkit (hic hic), nên đành phải chạy pentaho report. Nhưng report của mình export chậm lắm. Chỉ có khoảng 80 record thôi mà chạy mất 4 phút.
ACE có bị giống mình không, giúp mình với
Thanks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

David nên hướng đến thiết kế report bằng HTML có nhiều ưu điểm và có tương lai hơn. Những thứ còn lại là những thứ dễ chết yểu! Tham khảo Odoo 7SaaS 5 hoặc bản 8 (trunk). OpenERP S/A đang dần bỏ những thứ kia rồi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
-1
Ảnh đại diện
david
Best Answer

Hic tự mò mãi mới ra! Mình sử dụng querry thì tốc độc export sẽ được cải thiện đáng kể ;)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.