Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[odoo11] Lỗi import pandas

Ảnh đại diện
quan

Hi all, Mình muốn hỏi về import pandas vào trong module. Mình mới chỉ khai báo import thôi, chưa sử dụng mà nó cứ báo lỗi: No module named pandas.

Đã có:
- Máy cài odoo 11 python 3.6 trên win7 x64, đã cài pandas bản mới nhất, thử import trên IDLE python thì không báo lỗi.
- Đã khai báo ext-denpendence pandas trong file manifest của module.

Nhờ mọi người giúp đỡ.

 Lỗi import pandas trong ERP

 Lỗi import pandas trong ERP

 Lỗi import pandas trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Đoạn code sau đây chỉ giúp cảnh báo thiếu pandas chứ không giúp cài đặt nó

    'external_dependencies' : {
        'python' : ['pandas'],
    }

Nếu bạn chưa cài pandas, có thể cài nó với `pip3 install pandas `. Nếu chắc chắn đã cài pandas rồi thì có thể vấn đề nằm ở windows PATH.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
quan
Bài trả lời tốt nhất

Cảm ơn bạn,, đúng là như thế, mình cài pandas sai môi trường. Tks

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ