Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Odoo rất chậm khi thực hiện ghi dữ liệu

Ảnh đại diện
Mr.Hai

Chào cả nhà,
Em đang gặp một vấn đề rất lớn,
Em có một action thực hiện tạo 1 account_invoice, sau đó signal_workflow('open'), tạo các account_voucher và gọi hàm create_account_move của account_voucher.
Chạy tập lệnh này thì client phải đợi mất khoảng hơn 10s. Xem log post gres thì em có một vấn đề lớn nữa là các câu lệnh query của odoo lấy dữ liệu res_partner, res_users đang select where in () rất nhiều.
Bác nào có gặp vào giải quyết được vấn đề này cho em xin giải pháp với ạ.
Em cảm ơn nhiều !!!

Odoo rất chậm khi thực hiện ghi dữ liệu

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.