Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Odoo 9 không tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho?

Ảnh đại diện
Duy

Hi các chuyên gia cho em hỏi một vấn đề.

Em cấu hình kế toán cho các nhóm sản phẩm đúng như hướng dẫn và xuất khi theo phương phá thực tế đích danh.

Mà khi em thực hiện bán thì kiểm tra lại phát sinh kế toán trong tài khoản giá vốn hàng hóa không thấy phát sinh bất kì bút toán nào?

Khi em xuất báo cáo lãi lỗ thì thấy có doanh thu hàng hóa mà giá vốn bán hàng lại là 0 đồng.

Tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho

Tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Duy
Best Answer

Em làm y hệt như hướng dẫn nhưng vào kiểm tra trong sổ nhật kí không thấy xuất hiện bút toán xuất kho nào?

Vòa trong tài khoản 632 thì không thấy phát sinh kế toán nào hết.

Chuyển gia nào kiểm tra giúp em ạ. EM cấu hình đúng như hướng dẫn.

Tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Mình xem ở phần nhóm sản phẩm bạn cấu hình như vậy là ok rồi. Tuy nhiên để xuất hiện các bút toán liên quan đến dịch chuyển kho, ở phần sản phẩm, bạn phải chọn sản phẩm là kiểu Lưu kho (như hình đính kèm). Khi bạn chọn kiểu sản phẩm này, tất cả các dịch chuyển kho liên quan đến sản phẩm sẽ tại ra bút toán tương ứng.

bạn thử xem nếu không được thì cho mình biết nhé!

Tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Duy
Best Answer

Em vẫn chọn kiểu sản phẩm là lưu kho đó chị.

Làm đúng theo hướng dẫn và quy trình mà vẫn không thấy bút toán xuất kho ak chị.

Tự động tạo bút toán tài chính khi dịch chuyển kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Nếu bạn đang dùng ERPOnline, bạn nhắn tin thông tin đăng nhập hệ thống của bạn cho mình để mình tìm nguyên nhân. Hoặc gửi đến đội Hỗ trợ cũng được.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Chào bạn,

Bạn thử xem bài viết sau. Nó có thể giúp ích cho bạn.

https://www.erponline.vn/vi/discussions/%C4%91%E1%BB%8Bnh-kho%E1%BA%A3n-sai-khi-b%C3%A1n

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.