Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[odoo 9] Hiển thị Cảnh Báo khách hàng

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Hiện tại em đã đổi sang odoo 9, ở phần odoo 8 có mục cảnh báo khi khách hàng mua hàng thì hiển thị 1 bảng cảnh báo rất là hay

Thì ở odoo 9 để hiển thị các phần ở khách hàng gồm: Membership, Cảnh Báo, Vị Trí Địa Lí, Hồ Sơ như odoo 8 thì phải làm sao ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:
Hiện tại em đã đổi sang odoo 9, ở phần odoo 8 có mục cảnh báo khi khách hàng mua hàng thì hiển thị 1 bảng cảnh báo rất là hay
Bạn cài thêm module Warning Messages and Alerts (tên kỹ thuật: warning)
Hồ Phương Thảo viết:
Membership
Cài thêm Membership Management (tên kỹ thuật: membership)
Hồ Phương Thảo viết:
Vị Trí Địa Lí
Cài thêm Partners Geo-Localization (tên kỹ thuật: base_geolocalize)
Hồ Phương Thảo viết:
Hồ Sơ
Không còn được phát triển nữa. Module này trước đây được thiết kế để phân khúc khách hàng nhưng nó khó dùng và mang lại ít lợi ích. Thay vì thế, ở Odoo 9 bạn ứng dụng tag để phân khúc khách hàng.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.