Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

[Odoo 8]Lỗi date_from và date_to trong phần payslip

Ảnh đại diện
Nguyen Van Hoa

Chào anh chị em,
Mình thấy có cái bug mà thấy trên github cũng ko có người giải quyết được. Mọi người cho mình hỏi chút.

1. (Ảnh 1) Khi mình tạo phiếu lương cho nhân viên thì khi dùng tài khoản admin thì ko bị lỗi, nhưng dùng 1 tài khoản khác thì bị lỗi này. Mình dùng thử bản của bên các bạn thì cũng thấy lỗi như vậy.
Dù mình đã chọn ngày bắt đầu tính lương nhỏ hơn ngày kết thúc nhưng nó luôn báo lỗi
2. (Ảnh 2) Khi mình chọn nhân viên Trần Quốc Tùng thì báo lỗi sau, còn chọn nhân viên khác thì ko báo lỗi này.
"No value found for resource.calendar(1,).attendance_ids "
Tại sao lại thế? Cách khắc phục?

Thank all!

Lỗi date_from và date_to trong phần payslip

Lỗi date_from và date_to trong phần payslip

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi bạn nonotica,

Cả hai vấn đề mà bạn nêu ở trên đều không phải lỗi của phần mềm. Nó đơn giản chỉ là cấu hình phân quyền mặc định của phần mềm mà thôi. Nếu không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể bỏ cách phân quyền mặc định này đi. Cụ thể như sau:

  1. Với vấn đề thứ nhất: phần mềm có một Access Rule (quy tắc phân quyền) có tên Employee Payslip, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nó tại menu Thiết lập > Kỹ thuật > Bảo mật > Record Rules. Nội dung của Rule này là: Tài khoản (user) đăng nhập chỉ được phép tạo Phiếu lương cho chính mình hoặc cho các nhân viên thuộc phòng ban mà mình quản lý (manager của department). Ví dụ, với bản demo của ERPOnline, khi bạn dùng tài khoản giamdoc để tạo phiếu lương cho nhân viên Đăng Thùy Linh, thì phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo như ảnh đính kèm 1 của bạn. Bởi vì, tài khoản giamdoc được gắn đến Nhân viên Trần Quốc Tùng, mà nhân viên Trần Quốc Tùng là quản lý của phòng ban "Phòng nhân sự". Trong khi đó, nhân viên Đặng Thùy Linh lại thuộc Phòng kế toán và có manager là Đăng Thùy Linh. Nên tài khoản giamdoc không có quyền tạo phiếu lương cho Đăng Thùy Linh => không đọc được thông tin của 2 trường "Từ ngày" và "Đến ngày" => Thông báo như ảnh đính kèm 1 của bạn. Bạn có thể xóa Rule này đi nếu muốn.
  2. Đối với vấn đề thứ hai: phần mềm có một dữ liệu (đối tượng) gọi là Working Time (thời gian làm việc) được quản lý bởi phân hệ sản xuất hoặc quản trị hệ thống. Trong mỗi Working Time sẽ là các Work Details (chi tiết về cụ thể về thời gian làm việc). Bạn có thể tham khảo dữ liệu của một Working Time tại menu Thiết lập > Kỹ thuật > Tài nguyên > Thời gian làm việc để hiểu thêm về Working Time. Working Time này phục vụ cho việc tính ca kíp trong sản xuất và tính lương trong nhân sự. Trong trường hợp mà bạn có sử dụng Working Time (như trong bản demo của ERPOnline), khi bạn tạo phiếu lượng phần mềm sẽ kiểm tra xem bạn có quyền đọc (read) trên đối tượng Working Time và Work Details hay không? Với phân quyền mặc định của phân mềm, bạn mới có quyền đọc trên Working Time mà chưa có bất kỳ quyền gì trên Work Details. Do đó, khi bạn tạo một phiếu lượng phần mềm không thể truy cập vào resource.calendar (tên kỹ thuật của Working Time) => Thông báo như hình đính kèm 2 của bạn. Để khắc phục việc này bạn có thể add thêm quyền Read trên đối tượng Work Details cho nhóm quyền (group) HR Office hoặc HR Manager.
Trên đây là 2 phân quyền mặc định của hệ thống, nếu thấy không phù hợp với nhu cầu của mình, bạn hoàn toàn có thể thiết lập lại.

Thân ái!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
nonotica wrote:

Thank anh Leo,
Em thử và thấy đúng là như vậy. Message nó báo ảo quá nên ko nghĩ ra, cứ đi đọc đâu đâu ý.
Mà nếu chỉ trưởng phòng mới làm phiếu lương thì giở nhỉ, vì các cơ quan nhân viên chuyên trách làm trình lên cho trưởng phòng ký thôi

Ý của phần mềm là Trưởng phòng nào thì tự làm lương cho phòng đó, sau đó chuyển sang cho kế toán,… Nếu mọi thứ (cấu trúc lương, sổ nhật ký, cấu hình kế toán,…) được thiết lập trơn chu thì cách làm này cũng không phải không hợp lý. Trưởng phòng chỉ việc vào phần mềm tạo 1 Bảng lương cho 1 tháng bất kỳ và add tất cả nhân viên của phòng mình vào. Ấn 2 nút là xong 1 bảng lương đồng thời gửi được dữ liệu sang kế toán. Cách tính lương và chuyển cái gì sang kế toán và định khoản ra làm sao thì đã được thiết lập trước. Một cách làm hay và hiện đại đây chứ? Tất nhiên, doanh nghiệp nào không phù hợp thì có thể thiết lập lại.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyen Van Hoa
Best Answer

Thank anh Leo,
Em thử và thấy đúng là như vậy. Message nó báo ảo quá nên ko nghĩ ra, cứ đi đọc đâu đâu ý.
Mà nếu chỉ trưởng phòng mới làm phiếu lương thì giở nhỉ, vì các cơ quan nhân viên chuyên trách làm trình lên cho trưởng phòng ký thôi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.