Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[odoo 11] Hiển thị custom view lên module

Ảnh đại diện
quan

Hi, trong phần employee mặc định chỉ có 2 loại view kanban và tree. Giờ làm thế nào để hiện thêm dạng graph cho người dùng sử dụng và add và My dashboard ?
Đã có:
- Mình thử test tạo 1 graph view tên x_chart thể hiện số lượng Emp trong tất cả dept.
- Trong Admin/Dev.tools/ Open View/ x_chart thì hiển thị OK.

Nhờ anh chị em vui lòng chỉ giáo. Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn cần sửa view mode của action 'hr.open_view_employee_list_my' để nó hỗ trợ thêm graph là OK. Bạn thậm chí không cần tạo thêm view. Cách làm:

  1. Kích hoạt chế độ phát triển
  2. Chuyển đến menu "Nhân viên"
  3. Bấm vào con bọ ở góc trên bên phải và chọn "Sửa Hành động" để mở cửa sổ sửa hành động. Xem hình minh hoạ "Selection_173.png" đính kèm
  4. Bổ sung thêm giá trị ',graph' vào sau giá trị 'form' ở trường "Chế độ Xem". Xem hình minh hoạ "Selection_174.png" đính kèm
  5. Lưu lại và bấm F5 để nạp lại trang
  6. Lúc này, bạn sẽ thấy có thêm giao diện đồ thị. Bạn bấm vào nó, chọn nhóm theo Phòng ban ở bộ lọc sẽ được kết quả như hình dưới đây "Selection_175.png" đính kèm

Cấu hình tính năng quản lý nhân sự trong ERP

Cấu hình tính năng quản lý nhân sự trong ERP

Cấu hình tính năng quản lý nhân sự trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
quan
Bài trả lời tốt nhất

wow, tuyệt. Cảm ơn bạn nhiều

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ