Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Odoo 10 - Cấu hình sổ kế toán

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Hi David,

Phần hướng dẫn trên Odoo 9:
Kỳ tài chính và năm tài chính
Một năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài 12 tháng, năm tài chính có thể trùng hoặc không trùng với năm dương lịch tuỳ với từng quốc gia hay tuỳ từng doanh nghiệp. Kỳ của năm tài chính có thể theo tháng hoặc quý.

Người dùng vào phân hệ Kế toán/Cấu hình/Kỳ kế toán/Năm tài chính nhấn Create để tạo năm tài chính với thông tin các trường

nhưng Odoo 10 >> Kế toán/Cấu hình/ thì khôn thấy phần thiết lập năm tài chính và các kỳ để mình quản lý 12 kỳ trong năm.
Phần này có thể tìm trong phần nào của Modul Accounting vậy ?

Trong phấ cấu hinh có vài tính năng yêu cầu nâng cấp lên Odoo On-Premise, bên bạn có cung cấp không ??

Cấu hình tính năng kế toán trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
DOAN TIEN THINH viết:

Hi David,

Phần hướng dẫn trên Odoo 9:
Kỳ tài chính và năm tài chính
Một năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài 12 tháng, năm tài chính có thể trùng hoặc không trùng với năm dương lịch tuỳ với từng quốc gia hay tuỳ từng doanh nghiệp. Kỳ của năm tài chính có thể theo tháng hoặc quý.

Người dùng vào phân hệ Kế toán/Cấu hình/Kỳ kế toán/Năm tài chính nhấn Create để tạo năm tài chính với thông tin các trường

nhưng Odoo 10 >> Kế toán/Cấu hình/ thì khôn thấy phần thiết lập năm tài chính và các kỳ để mình quản lý 12 kỳ trong năm.
Phần này có thể tìm trong phần nào của Modul Accounting vậy ?

Odoo 9 trở lên không còn khái niệm kỳ tài chính và năm tài chính nữa. Chỉ còn một thiết lập ngày kết thúc năm tài chính như hình đính kèm.

DOAN TIEN THINH viết:
Trong phấ cấu hinh có vài tính năng yêu cầu nâng cấp lên Odoo On-Premise, bên bạn có cung cấp không ??

Đó là các tính năng chỉ có ở ấn bản Enterprise. Bên mình có cung cấp thứ này, bạn email cho sales để có báo giá.

Cấu hình tính năng kế toán trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.