Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Những yếu tố ảnh hưởng để Odoo tự lênh Lệnh Sản xuất

Mình đã cho tất cả quy tắc cung ứng về 0 và xóa tất cả dịch chuyển nhưng tại sao Odoo cứ tao lệnh sản xuất

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Anh xoá quy tắc đi và đừng chọn tuyến Sản xuất trên form sản phẩm nữa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ