Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhiệm vụ dự án và lệnh sản xuất

Tôi hiểu rằng Dự án (hợp đồng/ quản trị) dùng để tập hợp chi phí cho kế toán quản trị và quản lý nhiệm vụ. Nhưng không biết cách: Một dự án có thể có nhiều nhiệm vụ, một trong các nhiệm vụ đó có thể là thực hiện một lệnh sản xuất. Có cách nào để tạo liên hệ được giữa chúng không? Ngày kết thúc của lệnh sản xuất và ngày kết thúc của nhiệm vụ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Vậy ah. Cám ơn Liên

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Chào bạn,
Không có sự liên kết giữa lệnh sản xuất và nhiệm vụ dự án bạn nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.