Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập số lượng tồn kho khi thêm mới sản phẩm

Cho em hỏi một chút là trong Odoo 9 lúc thêm mới sản phẩm có nhập số lượng tồn kho. Nhưng Odoo 10 em không thấy chỗ nào.
Anh hướng dẫn giúp em để em đưa vào nhập tồn kho trong Odoo 10 với ạ,
Em cảm ơn anh

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
Nguyễn Đức Chung viết:

Cho em hỏi một chút là trong Odoo 9 lúc thêm mới sản phẩm có nhập số lượng tồn kho. Nhưng Odoo 10 em không thấy chỗ nào.
Anh hướng dẫn giúp em để em đưa vào nhập tồn kho trong Odoo 10 với ạ,
Em cảm ơn anhChào bạn,


Để nhập số lượng tồn cho sản phẩm mới bạn có thể vào tồn kho -> Điều chỉnh tồn kho -> Tích vào ô Chọn sản phẩm một cách thủ công -> Chọn bắt đầu kiểm kê (Tại đây bạn có thể tạo 1 sản phẩm hoàn toàn mới và nhập số lượng tồn thực tế tương ứng). (Hình 1)

Quay trở lại form sản phẩm bạn mới tạo, bạn có thể nhìn thấy số lượng tồn thực tế của sản phẩm đó là bao nhiêu. (Hình 2)

Cập nhật tồn kho sản phẩm trong ERP

Cập nhật tồn kho sản phẩm trong ERP

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Form sp của em không có thực tế ạ

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình nghĩ là bạn đang để kiểu sản phẩm là kiểu tiêu dùng trong tab thông tin tổng quát của form sản phẩm.
Các sản phẩm tồn kho thì bạn chọn lại kiểu sản phẩm là Lưu kho thì mới xuất hiện được số lượng thực tế ngay trên form. Để chính xác hơn bạn có thể chụp cho mình hình ảnh của form sản phẩm bạn mới tạo.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.