Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập số liệu ngoại bảng

Ảnh đại diện
Tạ Quang Toàn

Mình loay hoay mãi không biết cách nhập ngoại bảng thế nào, vì trong ngoại bảng chỉ có nhập hoặc xuất các tài khoản ngoại bảng, trong khi vào bút toán sổ nhật ký thì bắt buộc phải nhập đủ nợ/có các tài khoản. Các bạn hướng dẫn mình với nhé, cảm ơn nhiều!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Best Answer

Bạn vào Kế toán/Bút toán sổ nhật ký/Bút toán sổ nhật ký và tạo mới. Tại đây bạn định khoản thủ công các bút toán liên quan đến tài khoản ngoài bảng (như hình đính kèm).

Định khoản thủ công các bút toán liên quan đến tài khoản ngoài bảng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Chào bạn Toàn.
Với câu hỏi của bạn là "cách nhập các tài khoản ngoài bảng" tôi xin trả lời bạn như sau:
- Theo chuẩn mực kế toán thì tài khoản ngoài bảng sẽ được ghi đơn (nghĩa là chỉ ghi Nợ Tk ngoài bảng hoặc Có Tk ngoài bảng)
- Theo hệ thống tự động của ERPOnline các nghiệp vụ định khoản kế toán đều phải ghi nhận theo phương thức ghi sổ kép (tức là ghi Nợ một tài khoản thì phải ghi có tài khoản đối ứng. ví dụ Nợ Tk 111/ có Tk 112: 50.000)
=> Để người dùng có thể ứng dụng ERPOnline trong trường hợp nhập số dư đầu kỳ (khi người dùng bắt đầu sử dụng hệ thông ERPOnline) hoặc trong trường hợp nhập số liệu các tài khoản ngoài bảng –> người dùng phải tạo một tài khoản trung gian (với các tính chất đặc biệt của tài khoản này sẽ đảm bảo khi hạch toán không ảnh hưởng đến BCTC).
- Cách tạo tài khoản trung gian (sử dụng để nhập số dư ngoài bảng) giống với các tạo tài khoản trung gian khi nhập số dư đầu kỳ. (Hình 1)
- Để thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu người dùng nên tạo riêng một sổ nhật ký để theo dõi các tài khoản ngoài bảng này. (Hình 2)
Lưu ý: Doanh nghiệp nào hạch toán kế toán theo Quyết định 15/2006 nay bắt đầu từ 01/01/2015 được thay thế bằng thông tư 200/2014/TT-BTC -> bỏ hệ thống các tài khoản ngoài bảng

Định khoản thủ công các bút toán liên quan đến tài khoản ngoài bảng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tạ Quang Toàn
Best Answer

Cảm ơn bạn, chúc bạn năm mới vạn sự như ý.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tạ Quang Toàn
Best Answer

Cảm ơn Betty Nguyen, nhưng khi có số dư rồi thì cách nhập, xuất ngoại bảng thế nào? bạn hướng dẫn mình với nhé, cảm ơn bạn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.