Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập Số Dư Đầu Kỳ Bị Lỗi

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

Anh chị coi cho em với
Vì sao em làm giống Video hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ rồi nhưng đến khi lưu lại ko được ạ??? huhu
em nhập cho nhiều tài khoản đến khi lưu lại ko được

Nhập Số Dư Đầu Kỳ Bị Lỗi Ảnh trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Với sổ nhật ký "Centralized Counterpart" thì hệ thống sẽ lấy tổng phát sinh Nợ để đưa vào bên Nợ của tài khoản mặc định trên sổ nhật ký đó, đồng thời lấy tổng phát sinh Có để đưa vào bên Có của tài khoản mặc định trên sổ nhật ký đó. Trong trường hợp này, tài khoản mặc định trên sổ nhật ký "Centralized Counterpart" là SDĐK. Vì vậy hệ thống sẽ lấy tổng phát sinh Nợ (111, 112,331,…) để đưa vào Nợ tài khoản SDĐK, tương tự nó cũng sẽ lấy tổng phát sinh Có (111,112,113,…) để đưa vào Có tài khoản SDĐK. Nếu hệ thống thấy có nhiều hơn một phát sinh Nợ hoặc Có trên tài khoản SDĐK nó sẽ hiện ra thông báo như trên. Bạn kiểm tra xem có đúng là có nhiều hơn 1 phát sinh Nợ hoặc Có trên tài khoản SDĐK không?

Nếu vẫn lỗi, bạn nên làm lại như sau: chỉ nên tạo phát sinh cho các tài khoản (111,112,113,…),còn lại để hệ thống tự động tạo 2 phát sinh Nợ và Có cho tài khoản SDĐK. Như vậy sẽ không có lỗi như trên nữa.

Hy vọng giúp được bạn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.