Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Nhập mã số thuế bị báo lổi

Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn

Chào các chuyên gia.
Khi mình cài đặt xong Odoo mình vào thiết lập thông tin cho Công ty thì bị lổi khi nhập mã số thuế (Tax ID) Mong được các bạn hổ trợ giúp.

Cảm ơn nhiều.

Nhập mã số thuế bị báo lôi trong erp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Best Answer

Mình đã hiểu cảm ơn Nguyễn Liên

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Trường Mã số thuế trong form Công ty này được sử dụng với các nước có hệ thống MST của Châu Âu. Việt Nam không nằm trong các nước này. Như trong phần cảnh báo đã giải thích:
Mã số thuế VAT […….] của đối tác [Công ty của bạn] không đúng.
Chú ý: định dạng là: 'CC##' (CC=Mã quốc gia, ##=Mã số thuế)"

Vì vậy bạn sẽ không sử dụng được trường thông tin này! ^=^

Nếu bạn có nhu cầu quản lý MST của Công ty và các đối tác, bạn có thể thêm trường thông tin MST vào form Đối tác.

Thân!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.