Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Nhập mã số thuế bị báo lổi

Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn

Chào các chuyên gia.
Khi mình cài đặt xong Odoo mình vào thiết lập thông tin cho Công ty thì bị lổi khi nhập mã số thuế (Tax ID) Mong được các bạn hổ trợ giúp.

Cảm ơn nhiều.

Nhập mã số thuế bị báo lôi trong erp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Bài trả lời tốt nhất

Mình đã hiểu cảm ơn Nguyễn Liên

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Trường Mã số thuế trong form Công ty này được sử dụng với các nước có hệ thống MST của Châu Âu. Việt Nam không nằm trong các nước này. Như trong phần cảnh báo đã giải thích:
Mã số thuế VAT […….] của đối tác [Công ty của bạn] không đúng.
Chú ý: định dạng là: 'CC##' (CC=Mã quốc gia, ##=Mã số thuế)"

Vì vậy bạn sẽ không sử dụng được trường thông tin này! ^=^

Nếu bạn có nhu cầu quản lý MST của Công ty và các đối tác, bạn có thể thêm trường thông tin MST vào form Đối tác.

Thân!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ