Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập hàng trả lại có trừ doanh số

Ảnh đại diện
Phạm Quang Lân

Chào các bạn,
Bên mình có nghiệp vụ nhập hàng trả lại của khách hàng đối trừ vào doanh thu của salesman như sau:

Tháng 3 có phát sinh đơn hàng 100 sản phẩm A, đơn hàng đã giao hàng, xuất hóa đơn và ghi nhận doanh số tháng 3 cho salesman. Sang tháng tháng 5 khách hàng trả lại 30 sản phẩm A và bên mình đồng ý nhận lại, việc này đòi hỏi phải trừ doanh số của salesman vào tháng 5. Mình muốn hỏi Odoo có xử lý nghiệp vụ này mặc định hoặc cần thực hiện các nghiệp vụ nào để giải quyết?
Cám ơn các bạn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Odoo xử lý cái này rất tốt. Khi hoá đơn bán hàng được validate thì doanh thu được ghi nhận cho nhân viên bán hàng. Khi bạn tạo một refund từ hoá đơn này và validate nó thì doanh thu tương ứng bị giảm trừ. Mọi thứ được tự động ghi nhận hết.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.