Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập hàng trả lại có đối trừ công nợ trong Odoo 9

Ảnh đại diện
Phạm Quang Lân

Bên mình đã bán một đơn cho khách hàng, hàng đã xuất cho khách và ghi công nợ. Hiện tại khách có nhu cầu trả lại một số sản phẩm và được trừ vào công nợ.
Trong odoo phần Giao hàng có chức năng Reverse nghĩa là nhận hàng trả lại kho, tuy nhiên không đối trừ công nợ tương ứng.
Vậy để thực hiện nghiệp vụ này mình phải làm thế nào? Cám ơn các bạn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer

Theo chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam thì thời điểm tính công nợ là thời điểm hoá đơn, không phải thời điểm giao/nhân hàng hoá.
Trong Odoo nó cũng đi theo chuẩn mực chung đó. Công nợ khách hàng / nhà cung cấp được xác lập tại thời điểm bạn validate một hoá đơn.
Thực ra, nghiệp vụ này không liên quan nhiều lắm đến phần mềm, nó liên quan nhiều hơn đến nghiệp vụ xử lý công nợ của kế toán. Hai phương pháp chung nhất hay được áp dụng nhất là: Refund Invoice hoặc Write-Off Reconciliation, tuỳ theo thoả thuận của cty bạn với khách hàng. Sau các thao tác này thì công nợ trong Odoo tự khắc sẽ đối soát.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.