Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập hàng nhiều lần trùng series/lotid

Ảnh đại diện
Thinh

Hi
Mình có câu hỏi về nhập hàng,

Hàng mình đặt về cho phép trùng lot/series (để theo dõi expired date), nhưng khi nhập hàng trùng với lotid đã tồn tại trên hệ thốn, mình muốn chỉnh để cho phép 1 sản phẩm sẽ nhập về cùng 1 lot/series để thuận tiện cho việc quản lý hạn sử dụng sản phẩm hết date sau này.

Odoo Server Error - Lỗi thẩm định
Cặp giá trị 'sản phẩm (id) và số sê-ri (lot name)' phải là duy nhất!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,
Tính năng này chắc phải chỉnh sửa rồi bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.