Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập cở sở dữ liệu

Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh Thư

Tại sao nhập cơ sỡ dữ liệu trên phiên bản tiếng việt thì sang Tiếng Anh không thấy dữ liệu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Hi, Anh Thu

Mình đã test đi test lại vẫn không thấy lỗi như của bạn. Mình vào bản demo, dùng ngôn ngữ tiếng Việt, tạo một tag là Khách hàng cho đối tác có tên Bùi Thanh Trà. Sau đó chuyển ngôn ngữ user sang tiếng Anh và vẫn nhìn thấy tag Khách hàng đó. :(

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh Thư
Bài trả lời tốt nhất

Ví dụ: Đang ở ngôn ngữ tiếng Việt: Nhập từ khóa đối tác nhưng user sữ dụng ngôn ngữ tiếng Anh thì không thấy những thông tin đó. Trên Product cũng vậy.

Mất dữ liệu trên bản dịch tiếng anh ERP

Mất dữ liệu trên bản dịch tiếng anh ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Bài trả lời tốt nhất

Dear bạn Anh Thu,

Nghĩa là khi bạn nhập Từ khóa cho đối tác thì bạn nhập tiếng Việt. Nhưng khi chuyển ngôn ngữ user sang tiếng Anh thì không thấy từ khóa đó đâu?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh Thư
Bài trả lời tốt nhất

Có bạn nào biết hướng dẫn mình điều chỉnh lỗi này với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn mô tả cụ thể hơn được không? Vd: bạn nhập vào đối tượng/tài liệu nào, ngôn ngữ của tài khoản của bạn đang để ngôn ngữ gì? Bạn chuyển ngôn ngữ thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ