Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhập chi phí tiếp khách thì nhập ntn ạ!

Ảnh đại diện
Phạm Hy

công ty em đang dùng erponline, trên odoo, cho em hỏi khi nhập chi phí tiếp khách thì nhập ntn ạ!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Nếu có hóa đơn thì tạo hóa đơn nhà cung cấp như bình thường. Nếu muốn quản lý việc kê khai chi phí tiếp khách của cán bộ nhân viên thì có thể kích hoạt module expense để quản lý quy trình kê khai và phê duyệt chi phí kiểu này (tiếp khách, công tác, v.v.)

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

em có một thắc mắc muốn hỏi nữa là: em có vào chỗ expense nhưng khi em làm thì k thấy phần lựa chon tài khoản sử dụng, như vậy khi mình nhập chi phí rồi thì em có thể định khoản ở chỗ nào ạ! rất mong nhận được giúp đỡ. em cám ơn.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Các loại chi phí bạn nên gắn với một sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể tạo mới sản phẩm có tên là "Tiếp khách", sản phẩm khác có tên "Phí đi lại", v.v. Mỗi Sản phẩm này bạn cấu hình cách hạch toán cho nó.
Khi nhân sự kê khai thì chỉ việc nhấn Tạo bút toán là nó hạch toán đúng như cấu hình ở sản phẩm.

Trong trường hợp bạn cấu hình tài khoản sai dẫn đến phần mềm hạch toán sai so với mong đợi của bạn thì bạn vẫn có thể vào bút toán chỉnh sửa lại.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.