Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nguyên vật liệu sản xuất.

Ảnh đại diện
Quân Trần

Khi thực hiện lệnh sản xuất, làm thế nào để tôi biết được rằng nguyên vật liệu có đủ để thực hiện sản xuất?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn !

Bạn muốn biết các nguyên vật liệu có đủ cho sản xuất hay không thì tại giao diện lệnh sản xuất, bạn ấn nút Kiểm tra khả dụng hệ thống sẽ hiển thị thông tin về số lượng tại cột Cần tiêu thụ và Đã giữ phần chi tiết như sau:

- Cột cần tiêu thụ ghi nhận số lượng nguyên vật liệu cần sử dụng cho lệnh sản xuất

- Cột đã giữ phần ghi nhận số lượng hàng có trong kho đáp ứng được cho lệnh sản xuất

Ngoài ra phần mềm còn gợi ý cho chúng ta nhận biết bằng cách hiển thị màu sắc:

- Dòng hiển thị chữ màu xanh là có đủ hàng trong kho

- Dòng hiển thị chữ màu đỏ là không có đủ hàng trong kho


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.