Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Năng lưc sản xuất

cho mình hởi ý nghĩa của những từ mình đanh dấu

Giao diện form Năng lực sản xuất trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Equipment Category: Nhóm thiết bị
MTBF: Mean Time Between Failures = Thời gian trung bình giữa các lần sự cố/trục trặc
MTTR: Mean Time To Repair = Thời gian trung bình để sửa chữa

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.