Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Muốn xóa hóa đơn nhưng phần mềm báo lỗi

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Mình muốn xóa hóa đơn tạo sai nhưng bị báo thế này:


Bây giờ mình cần phải làm thế nào để xóa được hóa đơn này? Giúp mình với!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn,

Khi bạn xác nhận hoá đơn, phần mềm sẽ tự tạo 1 bút toán kế toán trong phần "Bút toán sổ nhật ký". Để kiểm soát chặt chẽ các bút toán kế toán cũng như đảm bảo sự liên tục, bạn không thể xóa một bút toán mà đã được vào sổ, thay vào đó bạn có thể hủy bỏ hoặc sửa lại nội dung của nó:

1. Đặt hoá đơn về dự thảo và bạn có thể sửa lại nội dung cho đúng


2. Hủy bỏ bút toán: Sau khi đặt hóa đơn về dự thảo, bạn có thể hủy nóẢnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.