Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Muốn thêm người mặc định theo dõi đơn hàng làm thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Cho em hỏi muốn thêm người mặc đinh theo dõi đơn hàng thì làm thế nào ạ,
Khi một người tạo đơn hàng thì luôn luôn mặc định có một số người theo dõi trong đó.
Mong anh chị hỗ trợ em tý ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Đến Thiết lập > Kỹ thuật > Tự động hoá > Hành động tự động rồi tạo mới một bản ghi như sau với input cho các trường như sau:

  1. Đối tượng Tài liệu liên quan: sale.order
  2. Điều kiện khởi chạy: Khi khởi tạo & cập nhật
  3. Thêm người theo dõi: Thích ai được thêm vào thì đưa vào đây.
Chúc thành công!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Best Answer

Thêm thủ công thì có gửi mail, còn thiết lập mặc định không gửi mail ạ

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Test kỹ lại xem sao.

0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Khi bạn add thủ công một người theo dõi thì nó có gửi email không? Bạn tích hợp email vào Odoo chưa?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Best Answer

Mình đã thêm vào được rồi. Nhưng lúc tạo đơn hàng chưa gửi qua mail cho những người mình theo dõi đơn hàng ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.