Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Muốn thêm máy móc thiết bị vào trong danh mục workcenter

Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng

Mình đang nhập máy móc thiết bị,
Muốn nhập máy móc thiết bị vào trong mục workcenter
Tuy nhiên Resource Type lại chỉ có 2 loại Human và Nguyên liệu.
Vậy làm sao để nhập thêm 1 máy

Thêm máy móc vào Workcenter ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear Hoàng,

Đây có lẽ là lỗi dịch thuật vì từ nguyên gốc của nó sẽ có 2 Resource Type là "Human" và "Material". ERPOnline sẽ ghi nhận các lỗi dịch thuật của các bạn trong thời gian vừa rồi và sẽ fix vào bản cập nhật tới đây.

Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.