Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mục thêm mới nhà cung cấp trong phần Kế Toán có lỗi

Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành

Có 2 báo lỗi liên tục xuất hiện mặc dù chả liên quan gì đến nội dung thêm mới nhà cung cấp.
Các bạn có thể test trong hệ thống với người dùng mới cài đặt.
Xin chỉ cách khắc phục hoặc fixe updated

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Thành Tây viết:

Cảm ơn bạn, nhưng nó lại tiếp tục xuất hiện ở các phần khác chứ không riêng gì phần này :(, mà tìm mỏi mắt cũng không thấy 2 cái trường báo lỗi nó nằm đâu.
Mình vừa xem hệ thống của bạn, bạn chưa cài module kế toán "Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC" như hướng dẫn của bạn Coffee One.
Bạn vào menu Ứng dụng, bỏ bộ lọc Ứng dụng đi và tìm module nói trên theo từ khoá c200 rồi cài nó. Xem minh hoạ đính kèm.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

À, nếu bạn vẫn chưa hiểu lắm thì PM mình thông tin đăng nhập của tài khoản admin, mình xử giúp cho.

0
Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành
Best Answer

Cảm ơn bạn, nhưng nó lại tiếp tục xuất hiện ở các phần khác chứ không riêng gì phần này :(, mà tìm mỏi mắt cũng không thấy 2 cái trường báo lỗi nó nằm đâu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Cái này không phải lỗi, mà là một cảnh báo vì bạn không khai báo hai trường bắt buộc phục vụ việc ghi nhận công nợ đối tác đó là tài khoản phải thu và phải trả ở Hồ sơ khách hàng (tab Kế toán).

Nếu bạn đã cài một Hoạch đồ kế toán thì chỗ này Odoo sẽ có giá trị mặc định cho cả hai trường Khoản phải thu và Khoản phải trả. Bác có thể cài module "Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC" để cài hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.