Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Module School của Openerpems

Ảnh đại diện
Khang

Hi Erponline
Mình muốn hỏi về module school như sau:
1. Openerpems có tương thích với bản openerp 7 không?"
2. Module này là miễn phí khi cài lên server hay có thu phí, cách cài đặt lên sever như thế nào.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

1. Bên mình chưa đánh giá module Openerpems nên cũng không rõ lắm.
2. Hiện ERPOnline chưa có chức năng để bạn tải lên các module của riêng bạn. Bên mình đang triển khai chức năng này và sẽ available trong tương lai để phục vụ các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ