Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Module School của Openerpems

Ảnh đại diện
Khang

Hi Erponline
Mình muốn hỏi về module school như sau:
1. Openerpems có tương thích với bản openerp 7 không?"
2. Module này là miễn phí khi cài lên server hay có thu phí, cách cài đặt lên sever như thế nào.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

1. Bên mình chưa đánh giá module Openerpems nên cũng không rõ lắm.
2. Hiện ERPOnline chưa có chức năng để bạn tải lên các module của riêng bạn. Bên mình đang triển khai chức năng này và sẽ available trong tương lai để phục vụ các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.