Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Module Mua Hàng - ngôn ngữ và tiền tệ

Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My

Dear ERPOnline,
Bên mình có câu hỏi mong công ty giải đáp:
Một số đơn hàng nhập khẩu, bên mình muốn Purchase Order bằng tiếng anh, và giá USD hoặc EUR thì thiết lập như thế nào.
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My
Best Answer

mình tìm được rồi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.