Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Module Mua Hàng - ngôn ngữ và tiền tệ

Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My

Dear ERPOnline,
Bên mình có câu hỏi mong công ty giải đáp:
Một số đơn hàng nhập khẩu, bên mình muốn Purchase Order bằng tiếng anh, và giá USD hoặc EUR thì thiết lập như thế nào.
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My
Bài trả lời tốt nhất

mình tìm được rồi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ