Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

module Attendance Summary for payroll bị lỗi

Ảnh đại diện
Minh Ly

MÌnh gặp vấn đề khi cài đặt module Attendance Summary for Payroll . không hiểu code cho lắm không hiểu là lỗi gì mong mọi người chỉ dẫn giùm cách giải quyết. Mình chỉ biết tạo thử Database mới những vẫn báo lỗi.

Thông báo thế này:

ParseError: "ValidateError
Field(s) `arch` failed against a constraint: Invalid view definition
Error details:
Element '<xpath expr="//button[@string='Contracts']">' cannot be located in parent view
Error context:
View `hr.employee.view.form.contract_state`
[view_id: 1058, xml_id: n/a, model: hr.employee, parent_id: 393]" while parsing file:///E:/ERP/odoo8/Odoo/odoo-8.0/openerp/addons/hr_contract_state/hr_contract_view.xml:147, near
<record id="hr_hr_employee_view_form2" model="ir.ui.view">
      <field name="name">hr.employee.view.form.contract_state</field>
      <field name="model">hr.employee</field>
      <field name="inherit_id" ref="hr_contract.hr_hr_employee_view_form2"/>
      <field name="arch" type="xml">
        <data>
          <xpath expr="//button[@string='Contracts']" position="replace">
            <button name="%(hr_contract.act_hr_employee_2_hr_contract)d" string="Contracts" type="action" groups="base.group_hr_user"/>
          </xpath>
        </data>
      </field>
    </record>

Mong mọi người hỗ trợ giúp.:(
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Minh Ly
Bài trả lời tốt nhất

Mình thấy trong error có báo lỗi module contract (contract_state), Vậy là module này với module Attendance Summary có liên quan với nhau. mình thử cài các module liên quan của contract đều báo lỗi tương tự.
Vậy bạn có cách nào giúp mình được không, mình phải tùy biến hay trở lại bản 7, không có module này mình không điểm danh tính lương cho nhân viên được. mình không giỏi code lắm :(

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Nếu tính về lâu dài thì bạn nên dùng bản 8. Cần viết lại module kia để có thể hoạt động với bản 8.

0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Module này cho bản 7, bạn đang cài nó lên bản 8. Không chạy được!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ