Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mô hình MVC

Ảnh đại diện
Kiko

Hiện tại em cần ngâm cứu và làm một website trên Odoo , và làm theo mô hình MVC , ai có hướng dẫn hay tài liệu tham khảo gì cho em xin với ạ.
Em cám ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn tham khảo: https://www.odoo.com/documentation/8.0/howtos/website.html
Cơ bản thì website cũng là một module. Nó có thêm Controller - là chỗ nhận reqests từ trình duyệt và trả về trình duyệt kết quả mà đã được xử lý bởi Models.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.