Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mình muốn hỏi form để nhập liệu

Ảnh đại diện
Huong Huyen

Bạn chỉ cho mình chỗ để nhập tài sản cố định và nhập vào các công cụ , dụng cụ của công ty nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Mình search trên erponline thấy có các URL dưới đây. Bạn tham khảo nhé, đọc hết là làm được :D

1. Cấu hình tài khoản và phương pháp khấu hao cho Nhóm tài sản;

2. Tạo tài sản không qua khotài sản lưu kho;

3. Khấu hao tài sản, Tiêu hủyThanh lý tài sản;

4. Đánh giá tăng/giảm tài sản.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ