Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mình muốn hỏi form để nhập liệu

Ảnh đại diện
Huong Huyen

Bạn chỉ cho mình chỗ để nhập tài sản cố định và nhập vào các công cụ , dụng cụ của công ty nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Mình search trên erponline thấy có các URL dưới đây. Bạn tham khảo nhé, đọc hết là làm được :D

1. Cấu hình tài khoản và phương pháp khấu hao cho Nhóm tài sản;

2. Tạo tài sản không qua khotài sản lưu kho;

3. Khấu hao tài sản, Tiêu hủyThanh lý tài sản;

4. Đánh giá tăng/giảm tài sản.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.