Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mình không thể nào tạo được biến thể cho sản phẩm được

Mình muốn tạo 1 sản phẩm là áo thun với 4 biến thể là Size S, M, L, XL. Nhưng trong giao diện tạo biến thể sản phẩm, mình không biết phải tìm tab "Biến thể" để khai báo biến thể cho sản phẩm áo thun ở đâu cả. Trong khi trong giao diện tạo sản phẩm lại có tab "Biến thể".

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn khai báo thuộc tính và các biến thể trong tab Biến thể ở đối tượng sản phẩm (product.template).

Trong hình minh hoạ Selection_116.png đính kèm mình có khai báo 3 thuộc tính:

  1. Thuộc tính Service Location có 2 giá trị (Ónline & On-Site)
  2. Thuộc tính Working Time có 3 giá trị
  3. Thuộc tính Working Day có 3 giá trị.

Như vậy, với cách thiết lập như trên ta sẽ có 2*3*3 = 18 biến thể như hình đính kèm Selection_117.png

Hướng dẫn tạo biến thể sản phẩm trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Bằng
Best Answer

Cám ơn bạn. Mình còn vấn đề là tại sao trong kho vật lý cty của mình số lượng sản phẩm ví dụ là 20 nhưng khi tạo đơn hàng, mình chọn bán sản phẩm đó lại hiện dòng chữ:
"Lượng tồn kho không đủ! Bạn dự kiến sẽ bán 1.00 Chiếc nhưng bạn chỉ có 0.00 Chiếc có thể bán! Tồn kho khả dụng (không kể số lượng đã được dự trữ cho mục đích khác) là 0.00 Chiếc."

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.