Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

MÌnh gặp vấn đề về cặp nhật số lượng hàng tồn kho.

Lúc đầu khi vừa tạo danh mục sản phẩm thì mình đã cập nhật số lượng thực tế rồi, nhưng sau đó kiểm lại thấy số lượng lớn hơn, nên muốn vào "cập nhật" để thay đổi số lượng hiện có thì không được. Sao vậy Ad? Làm sao để thay đổi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Các bác có thể cho biết phần mềm báo lỗi gì ở chỗ này không?

Anyway, việc cập nhật hàng tồn kho có thể được thực hiện thông qua Kho hàng > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Bài trả lời tốt nhất

có chung câu hỏi, ERP hỗ trợ giúp luôn nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ