Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

MÌnh gặp vấn đề về cặp nhật số lượng hàng tồn kho.

Lúc đầu khi vừa tạo danh mục sản phẩm thì mình đã cập nhật số lượng thực tế rồi, nhưng sau đó kiểm lại thấy số lượng lớn hơn, nên muốn vào "cập nhật" để thay đổi số lượng hiện có thì không được. Sao vậy Ad? Làm sao để thay đổi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Các bác có thể cho biết phần mềm báo lỗi gì ở chỗ này không?

Anyway, việc cập nhật hàng tồn kho có thể được thực hiện thông qua Kho hàng > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

có chung câu hỏi, ERP hỗ trợ giúp luôn nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.