Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mình gặp vấn đề khi tạo nguyên vật liệu mới ?

Ảnh đại diện
Nguyen Van Oai

Mình tạo sản phẩm mới và quy tắc tồn kho cho nó, khi phần mềm tạo lệnh mua hàng thì xuất hiện thêm 1 sản phẩm biến thể giống sản phẩm yêu cầu, mình muốn bỏ cái này ở những sản phẩm tương tự nhưng chưa biết cách. xin nhờ chuyên gia chỉ dẫn,mình xin cảm ơn !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyen Van Oai
Best Answer

ok mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Việc tạo quy tắc tồn kho không liên quan đến việc xuất hiện thêm biến thể mới bạn ạ. Khi bạn tạo 1 sản phẩm mới thì mặc định phần mềm sẽ tạo 1 biến thể sản phẩm tương ứng với sản phẩm bạn đã tạo và ngược lại, khi bạn tạo 1 biến thể sản phẩm mới từ menu Biến thể sản phẩm thì phần mềm cũng sẽ tạo 1 sản phẩm mới tương ứng.

Nói cho dễ hiểu thì sản phẩm bao gồm tập hợp các biến thể sản phẩm. Như vậy 1 sản phẩm có ít nhất 1 biến thể sản phẩm đi kèm.

Vậy nên nếu bạn bỏ biến thể sản phẩm duy nhất của sản phẩm đó đi có nghĩa là bạn sẽ xoá luôn sản phẩm đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.