Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Mất 1 tham chiếu đơn hàng ở POS mà không tìm ra nguyên nhân

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Chào mọi người,

Hệ thống của Thảo vừa gặp tình huống sau:
Có 1 đơn hàng bên bộ phận bán hàng xác nhận là đã bán (Main/6111) nhưng trong hệ thống tìm không ra truy vết của đơn hàng đó.

Biểu hiện ở phần Đơn hàng thì như file đính kèm, đơn chạy từ 6110 lên 6112 ngay mà không hiện 6111.

Nhờ ERPOnline và mọi người hỗ trợ giúp mình giải thích vấn đề này ạ

Mất 1 tham chiếu đơn hàng ở POS mà không tìm ra nguyên nhân

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có dấu vết khác của việc xuất kho / thanh toán liên quan đến Main/6111 không?

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

@David: Thảo không tìm thấy trong Tồn Kho lẫn Kế toán có dấu vết nào liên quan đến Main/6111 hết nha David

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.